Taller «Atención ao enfermo de artrite»

ATENCION AO ENFERMO DE ARTRITE

Promove: 
Código: 143884
Nº edición: 2
Horas lectivas: 3
Prazas máximas: 30
Cota: GRATUITA
Profesorado: DR. CEFERINO BARBAZÁN ÁLVAREZ, Xefe de Sección do Servizo de Reumatoloxía da EOXI de Vigo.
Lugar de celebración: HOSPITAL XERAL-CÍES (VIGO) , SALÓN DE ACTOS.
Datas: O DÍA 17 DE XUÑO DE 2014
Horario: 16:30 – 19:30
Destinatario: Pacientes, familiares, coidadores e cidadanía en xeral.
Obxectivos: Mellorar a información e comprensión da enfermidade por parte dos pacientes, familiares e cidadáns en xeral. Proporcionar aos coidadores, familiares e pacientes as habilidades e coñecementos necesarios para mellorar a calidade de vida no ámbito familiar.
Contidos xerais: Definición e clasificación. Síntomas. Evolución e control do tratamento. Dúbidas e preguntas sobre a artrite.

Post a Comment

×